Top

Gettone Group “Marine Interiors 2019” messil Hamburgis

Gettone GroupNews Gettone Group “Marine Interiors 2019” messil Hamburgis

Gettone Group “Marine Interiors 2019” messil Hamburgis

Gettone Hamburg Messe und Kongress, EASEuroopa Regionaalarengu Fond toetab perioodil 12.04.2019 – 30.09.2019 Gettone Group OÜ ”Marine Interiors 2019 messi külastus. Hamburg” projekti (EU53229), mille eesmärgiks on Hamburgi Messikeskuses (Hamburg Messe & Kongress) “Marine Interiors 2019” messi raames olemasolevate ärisuhete soojendamine- uute sõlmimine kruiisi-ja praamilaevade peatööehitusega tegelevate laevaehituse-/ operaatorettevõtte seas ning vaadata üle tegutsemisvaldkonna otsesed ning kaudsed konkurendid. Projekti tulemusel sai sõlmitud mitmeid uusi, edasiviivaid kontakte ning tugevndatud Gettone Group’i kui jätkusuutliku brändi ning koostööpartneri positsiooni maailma laevaehituse turul. Välismessitoetuse projekt saab tuge Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja toetuse summa on maksimaalselt 10 460,80 EUR.